Patek Philippe นำเสนอคอลเล็กชัน ผ่านนิทรรศการ “งานฝีมือที่หาได้ยาก 2024”

- Advertisement -

ล่าสุด Patek Philippe ได้นำเสนอคอลเล็กชัน ผ่านการจัดนิทรรศการ “งานฝีมือที่หาได้ยาก 2024” ณ ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ซาลอน ในเจนีวา ซึ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยนำเสนอมา

ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2024 ผู้ที่สนใจชื่นชอบในนาฬิกาและสาธารณชนทั่วไปจะมีโอกาสได้พบกับคอลเล็ก
ชันใหม่ “Rare Handcrafts 2024” ของปาเต็ก ฟิลลิปป์ ซึ่งรวบรวมการสร้างสรรค์ผลงานฝีมือที่หาได้ยากถึง
82 ชิ้น อันมาจากการผนวกกันของความเป็นเลิศด้านเทคนิคและการสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมทั้งการสาธิต
ทักษะความเชี่ยวชาญด้านศิลปะงานฝีมือที่หาได้ยากจากช่างฝีมือแกะสลัก ช่างฝีมือเคลือบลงยาอินาเมล ช่างฝีมือ
แกะสลักลวดลายแบบกิโยเช่ และช่างฝีมือฝังประดับด้วยไม้ โดยงานนิทรรศการจัดขึ้น ณ ซาลอนอันมีชื่อเสียง
ด้านประวัติศาสตร์ของปาเต็ก ฟิลลิปป์ ที่ Rue du Rhône


จากการเป็นผู้สืบทอดและดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้ผลิตนาฬิกาดั้งเดิมแห่งเจนีวาอันยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาในปี1839 ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษางานฝีมือที่หาได้ยากเพื่อให้คงอยู่ตลอดไป ผ่านการสร้างสรรค์นาฬิกาที่ยาวนานมาเกือบ 5 ศตวรรษ โดยครอบครัวสเติร์นผู้รับผิดชอบบริษัทต่อเนื่องกันมาถึง 4 รุ่น ตั้งแต่ ปี 1932 ได้อุทิศตนเองให้กับการดำรงรักษาทักษะความเชี่ยวชาญเหล่านี้ไว้
เพื่อให้เป็นไปตาม “ธรรมเนียมทางด้านนวัตกรรม” บริษัทตั้งใจที่จะพัฒนาเทคนิคที่พิเศษล้ำเลิศเหล่านี้ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ร่วมกับการหาแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจต่างๆ โดยในทุกๆ ปี บริษัทจะนำเสนอคอลเล็กชันที่มีความพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงนาฬิการุ่นลิมิตเต็ท เอดิชั่น เพื่อสะท้อนถึงความสอดคล้องของทักษะความเชี่ยวชาญอันเป็นเลิศและการสร้างสรรค์

ความหลากหลายคือกุญแจสำคัญ
คอลเล็กชัน “Rare Handcrafts 2024” (ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 82 ชิ้น ประกอบด้วย นาฬิการูปทรงโดมและนาฬิการูปทรงโดมขนาดเล็กจำนวน 27 เรือน นาฬิกาตั้งโต๊ะจำนวน 3 เรือน นาฬิกาพกจำนวน 9 เรือน และนาฬิกา
ข้อมือจำนวน 43 เรือน) โดยผลงานทั้งหมดสะท้อนความสามารถอันหลากหลายของงานฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่
ถ่ายทอดกันมาจากในอดีตเป็นระยะเวลายาวนานหลายศตวรรษ (อาทิ การเคลือบลงยาอินาเมลแบบกรองด์ เฟอ ครัว
ซอนเน การวาดภาพขนาดเล็กบนการเคลือบลงยาอินาเมล การเคลือบลงยาอินาเมลแบบกรีซายล์ การเคลือบลง
ยาอินาเมลแบบฟลินเก้ การเคลือบลงยาอินาเมลแบบไปยอนเน่ การเคลือบลงยาอินาเมลแบบชอมเลอเว การแกะสลัก
ด้วยมือ การสลักลวดลายด้วยมือแบบกิโยเช่ การประดับตกแต่งอัญมณี) หรือเทคนิคที่สร้างสรรค์สำหรับเครื่องบอก
เวลา เช่น การฝังประดับด้วยไม้ขนาดเล็ก และการเคลือบลงยาแบบลองวีย์บนวัสดุแบบเซรามิค

นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังได้นำเสนอผลงานจากทักษะฝีมืออันล้ำเลิศอีกจำนวนมากผ่านการสร้างสรรค์ที่เรียกว่า “เทคนิคผสมผสาน”
ตัวอย่างเช่น การเคลือบลงยาอินาเมลคลัวซอนเน ร่วมกับการสลักลวดลายด้วยมือแบบกิโยเช่ หรือการสลักลวดลาย
ด้วยมือร่วมกับการฝังประดับด้วยไม้ขนาดเล็ก
การแสดงคอลเล็กชัน “Rare Handcrafts 2024” นั้น นำเสนอความพิเศษล้ำเลิศทางด้านการสร้างสรรค์ การสะท้อน
ถึงแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจที่หลากหลาย ผ่านการนำเสนอลวดลายศิลปะแบบดั้งเดิมผนวกกับกิจกรรมสันทนาการ
ร่วมสมัยอย่างลงตัว ตลอดจนแรงบันดาลใจทางด้านวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
ผลงานทั้ง 82 ชิ้น ที่เป็นเอกลักษณ์ และมีการประดับตกแต่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ได้นำมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่
งดงาม โดยมีการนำเสนอที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

การสาธิตของช่างฝีมือที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูง
งานแสดงนิทรรศการปาเต็ก ฟิลลิปป์ ซาลอน ช่วยให้สาธารณชนได้รับชมการทำงานของช่างฝีมือที่เป็นเลิศที่สุด การ
ใช้เทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย (อาทิ การแกะสลักด้วยมือ การเคลือบลงยาอินาเมล การฝังประดับบนไม้ขนาดเล็ก และ
การสลักลวดลายด้วยมือแบบกิโยเช่) ทักษะพิเศษที่ละเอียดประณีตเหล่านี้นำเสนอผ่านวิดีโอ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวของกับงานฝีมือที่หาได้ยาก


งานแสดงนิทรรศการที่เปิดแสดงให้กับสาธารณชนโดยไม่มีค่าเข้างาน
การแสดงนิทรรศการ “Rare Handcrafts 2024” นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 82 ชิ้น เปิดแสดงแก่สาธารณะ
ในวันที่ 13-17 เมษายน 2024 ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 นาฬิกา (เข้าชมรอบสุดท้ายได้เวลา
17.00 นาฬิกา) ที่ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ซาลอน เลขที่ 41 ถนน Rue du Rhône ในเจนีวา ขอเชิญชวนผู้เข้าชมงานลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ที่เว็บไซต์ www.patek.com การแสดงนิทรรศการ “Rare Handcrafts 2024” จัดแสดงอีกครั้งในวันที่ 7-16 มิถุนายน 2024 ที่ปาเต็ก ฟิลลิปป์ ซาลอน ถนนบอนด์ กรุงลอนดอน เพื่อเป็นการสถาปนาสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งเพิ่งได้รับการปรับปรุงบูรณะ งานแสดงนิทรรศการทั้ง 2 งานนี้จะเป็นโอกาสเฉพาะพิเศษสำหรับผู้เยี่ยมชมที่จะได้ชื่นชมสิ่งสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็น
เลิศทั้งหมดก่อนที่จะนำส่งคืนกลับไปยังสถานที่สะสมส่วนตัวทั่วโลกต่อไป

More from this stream

Recomended

บริการ made to measure โดย Thom Browne

การตัดเย็บเฉพาะบุคคลคือรากฐานสำคัญของแบรนด์ทอม บราวน์ (...

STEP FORWARD IN THE NEXT CHAPTER

ถึงแม้ว่าเขาคนนี้ไม่เคยห่างหายไปไหนบนหน้าฟีดและกระแสโซเชียลมีเดียทว่าในฐานะนักแสดงกัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง เบรกตัวเองไปพักใหญ่แล้วเพิ่งกลับมามีผลงานให้คนได้ติดตามก้าวต่อไปบนเส้นทางนี้อีกครั้ง จากหนุ่มหน้าใสไทป์ Good...

ความใส่ใจในรายละเอียดของ OMEGA ได้นำไปสู่ความเที่ยงตรงที่เหนือระดับ 

ข้อมูลแบบเจาะลึกจะแสดงให้เห็นถึงบรรดาชิ้นส่วนสุดทันสมัยของ OMEGA วัสดุที่รังสรรค์มาโดยเฉพาะ...